2011. december 24., szombat

Advent negyedik hete - szombat

Dicséretes e gyermek,
ki e nap születék
egy szeplőtelen szűztől
vigasztalásunkra.
Óh, mi üdvösségünk,
egyetlen egy Jézusunk,
ki miérettünk születtél,
oltalmazz pokoltól!
(Winkler-kódex)

2011. december 22., csütörtök

Advent negyedik hete - csütörtök

Tied vagyok, mivel teremtettél engem,
Tied vagyok, mivel megváltottál engem,
Tied vagyok, mivel elviseltél engem,
Tied vagyok, mivel hívtál engem,
Tied vagyok, mivel nem hagytál el engem.
(Avilai Nagy Szent Teréz)

2011. december 21., szerda

Advent negyedik hete - szerda

Ennek az időszaknak a tárgya maga Krisztus, a Fölkent, akit Isten elküld nekünk. Ádvent valóban a hitnek az időszaka. Felidézi az Ószövetség hitét, amely bizonyos értelemben beteljesedett, és tőlünk is hitet követel, hiszen Isten nagy művére, a megtestesülésre egyetlen választ kíván tőlünk, hogy higgyünk abban, akit Ő küldött. Az ádvent különösen is a reménységnek az ideje, hiszen egy hatalmas nagy korszak reménysége beteljesedett karácsony éjszakáján, és az Úr Jézus kereszthalála és feltámadása, dicsőségének kinyilvánulása által a reménység új forrását nyitotta meg szívünkben. Ahogyan minden évben elérkezik számunkra a karácsony, úgy fog elérkezni az idők végén Krisztus nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy minket a Paradicsomba vigyen. 
A hit és remény táplálja lelkünkben a vágyat Isten érkezése után, aki végtelen jó. (Török-Barsi-Dobszay: Katolikus liturgika)

2011. december 20., kedd

Advent negyedik hete - kedd

Isten Fia Atyától születik anya nélkül, az Emberfia anyától születik atya nélkül. Ő, aki az angyalok nagy világossága, egészen kicsi az emberek világában. Az Ige minden idők előtti Isten, aki az általa választott időben megtestesült. A nap Teremtője a nap alatt megszületett. Világítva Ő, aki az Atya keblén minden századokon át világít, most anyja kebléből adja ennek a napnak a felszentelését. Az Atya kebelében maradva mégis kilép, kifejezhetetlen bölcsesség, és mégis, gyermek a bölcsességben. Ő, aki betölti az egész világot, a jászolban fekszik. Ő, aki a csillagokat irányítja, édesanyja tejét szopja. Ő, aki olyan hatalmas Isten, most olyan kicsi a rabszolga alakjában. (Szent Ágoston)